Menüü
 
 
 
Mõõtetulemuse absoluutne viga  

Arvu, mis näitab, kui palju mõõtmistulemus erineb mõõdetava suuruse tegelikust väärtusest, nimetakse absoluutseks veaks.

 

,

    kus
  • ΔA - absoluutne viga;
  • A1 - mõõteriista näit;
  • A - mõõtetulemuse tegelik väärtus.

Paranduseks nimetatakse vastupidise märgiga absoluutset viga. Et saada tegelikku väärtust, tuleb mõõtetulemusele liita parandus.

,


,


kus
Δβ- absoluutse vea parandus (ühik oleneb mõõteriistast, millega mõõdetakse).Näide:

Takistuse mõõtmisel leiti ta väärtus R1=202Ω. Takistuse tegelik on aga väärtus R1=200Ω.

ΔR=R1-R
ΔR=202-200=


Vastus: Takistuse mõõtmise absoluutne viga on 2Ω.