Menüü
 
 
 
Mõõtetulemuse suhteline viga  

Sageli tuleb erinevaid mõõtmistulemusi võrrelda. Mõõtmise täpsuse hindamisel kasutatakse suhtelist viga. Suhteliseks veaks nimetatakse absoluutse vea ja tegelikku väärtuse suhet, mis on väljendatud protsentides.
,
kus
γ - suhteline viga, väljendatud protsentides (kreeka täht gamma);
ΔA - absoluutne viga;
A - mõõtetulemuse tegelik väärtus.

Kui on teada mõõteriista näit, mõõteulatus ja täpsusklass, siis mõõtetulemuse suhtelise vea arvutamisel tuleb kasutada järgmist valemit:

,

kus
βmax - mõõteriista täpsusklass;
An - mõõteriista mõõteulatus ehk niminäit;
A1 - mõõteriista näit.

Näide nr1:

Takistuse mõõtmisel leiti ta väärtus R1=202Ω. Takistuse tegelik on aga väärtus R1=200Ω.

γ=(ΔR÷R)•100%
γ=(2/200)•100%=1%


Vastus: Takistuse mõõtmise suhteline viga on 1%.

Näide nr2:

Ampermeetriga, mille mõõteulatus on 30A ja täpsusklass 1,5 mõõdeti kolm voolu: 10A, 20A, 30A. Määrata suhtelised vead voolutugevuse mõõtmisel.