Menüü
 
 
 
Mõõteriista täpsusklass  

Mõõteriista täpsusklass on ettenähtud mõõtevahendi näitude etteantud piirides hoidmiseks. Täpsusklass on karakteristik, mis määrab suurima lubatava põhivea, lisavea ja teisi täpsust mõjutavaid omadusi.

Täpsusklass tähistatakse mõõteriista skaalale, numbriga, mida nimetatakse klassitähiseks. Klasside tähistamiseks, iseloomustatakse täpsusklass suurima lubatava taandatud veaga, ning klassitähis võetakse järgmisest arvude reast:

1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5 arv korda 10n, kus astendaja n = 1, 0, –1, –2, –3,

Uute mõõteriistade täpsusklassidena ei soovitata kasutada tähist 1,6 ja 3.

Mõõteriista skaalale kantud täpsusklass kantakse arvuna või ringiga ümbritsetud arvuna (vaata ka Tähistused mõõteriistal).