Mõõteriista taandatud veaks nimetatakse absoluutse vea ja mõõteriista niminäidu suhet, mis on väljendatud protsentides.
,

kus
β - mõõteriista taandatud viga protsentides;
ΔA - absoluutne viga;
An - mõõteriista mõõteulatus ehk niminäit.

Elektriliste mõõteriistade skaalal on märgitud mõõteriista täpsusklass. Arv, millega tähistatakse täpsusklassi, näitab mõõteriista suurimat lubatavat taandatud viga.