1. Tarkvara arendusmeetodid ja tehnikad

iDevide ikoon Eesmärgid

1) Teada erinevaid programmeerimismeetodeid, nagu näiteks objektorienteeritud projekteerimine, laskuv projekteerimine, struktuurprogrammeerimine

2) Teada abstraktsiooni kui meetodit ülesande lahendamiseks ja arendustööks

3) Mõista pärandsüsteemide spetsiifilisi vajadusi tarkvara arendamisel


Tarkvara arendamine on tänapäeval enamasti meeskonnatöö ja seetõttu on siin valdkonnas mõeldud välja erinevaid reeglistike ja meetodeid. Need reeglid ja head tavad on väljatöötatud eelkõige selleks, et tarkvaraarendusega seotud inimesed mõistaksid üksteist ja nende tööd oleks võimalik kõigile arusaadavalt standardiseerida. Standardiseerimine abil on võimalik tagada tarkvara kvaliteeti ja vähendada tarkvara arendamiseks kuluvat aega ja raha.

Tarkvara arenduse võib laias laastus jagada järgmisteks alamülesanneteks
1. Vajaduste kirjeldamine ja nende analüüs
2. Tarkvaratoote disain
3. Teostamine
4. Testimine
5. Toote väljalase (juurutamine)
6. Toote hooldus