3. Programmeerimiskeelte tüübid

iDevide ikoon Eesmärgid

1) Teada programmeerimiskeelte põhitüüpe (eri põlvkonnad, funktsionaalsed, protseduurilised, objektorienteeritud)

2) Mõista süntaksi rolli programmeerimiskeeltes

3) Mõista programmeerimiskeele kompileerimise ja interpreteerimise erinevusi