2. Andmestruktuurid

iDevide ikoon Eesmärgid

1) Mõista erinevate andmestruktuuride omadusi: kirjed, massiivid ja ahelloendid

2) Mõista seoseid mitmesuguste laialtlevinud algoritmide ja ülalnimetatud andmestruktuuride vahel