4. Sissejuhatus programmeerimismõistetesse

iDevide ikoon Eesmärgid

1) Mõista programmeerimiskeele kõige tähtsamaid konstruktsioone :

    a. sisend/väljund (SV)

    b. juhtlaused

    c. aritmeetilised ja loogilised tehted


Iga programm koosneb tavaliselt järgmisest osadest:

  • Deklaratsioonid
  • Aritmeetika- ja loogikatehted
  • Juhtkäsud
  • Sisend-väljund (I/O) käsud


Deklaratsioonidega seotakse mingi sümbolitest koosnev nimi mõne andmeobjekti või programmi osaga. Aritmeetika ja loogikatehete abil muudetakse programmi käiku ja andmeobjektide väärtusi. Juhtkäsud määravad programmi täitmise korra (erinevate programmiosade täitmise, vahelejätmise, korduvtäitmise jne). Sisend-väljund käsud lubavad programmil suhelda sisend-väljund seadmete või teiste programmidega.