Digitaaltehnika

IDevice küsimuse ikoon 1. VÕI – elemendi olekutabel on järgmine:
  
A
B
C
D

IDevice küsimuse ikoon 2. Registrit kasutatakse:
  
a) kahendkoodi hoidmiseks
b) kümnendkoodi hoidmiseks
c) Kuuteistkümnendkoodi hoidmiseks
d) Kümnendkoodi muundamiseks

IDevice küsimuse ikoon 3. Analoog-digitaalmuundur muundab analoogsuuruse:
  
a) impulsside sageduseks
b) impulsside kestvuseks
c) kahendkoodiks
d) kümnendkoodiks

IDevice küsimuse ikoon 4. Analoog-digitaalmuunduris muundamise täpsus kvantimissammu vähendamisega:
  
a) Väheneb
b) Suureneb
c) Ei muutu

IDevice küsimuse ikoon 5. Antud on loogikaskeem:
  
a) (X1+X2)•(X3+X4) = Y
b) (X1+X2)•X3•X4 = Y;
c) X1•X2+X3•X4 = Y;
d) X1•X2+(X3+X4) = Y

IDevice küsimuse ikoon 6. 1 Mb on:
  
210 bit
216 bit
220 bit
230 bit
232 bit

IDevice küsimuse ikoon 7. Multipleksor:
  
a) edastab ühe mitmest adresseeritud sisendsignaalist väljundisse;
b) edastab sisendsignaali ühele mitmest adresseeritud väljundist;
c) edastab mitu sisendsignaali mitmele väljundile;
d) lülitab sisend- ja väljundsignaalid omavahel ümber.

IDevice küsimuse ikoon 8. Demultipleksor:
  
a) edastab ühe mitmest adresseeritud sisendsignaalist väljundisse;
b) edastab sisendsignaali ühele mitmest adresseeritud väljundtest;
c) edastab mitu sisendsignaali mitmele väljundile;
d) lülitab sisend- ja väljundsignaalid omavahel ümber.