PLC

IDevice küsimuse ikoon 9. PLC mälu adresseeritakse bittidega , siis 16- bitilise aadressisiiniga saab adresseerida:
  
a) 1 kb
b) 4 kb
c) 16 kb
d) 64 kb
e) 1 Mb

IDevice küsimuse ikoon 10. PLC sisendmoodulile lülitatakse:
  
a) täiturid
b) andurid
c) signaalseadmed

IDevice küsimuse ikoon 11. PLC SIMATIK’u sõna moodustab
  
a) 8 bitti
b) 16 bitti
c) 32 bitti
d) 64 bitti

IDevice küsimuse ikoon 12. Firma SIEMENS kontrolleri TON – taimerile vastab ajadiagramm:
  

IDevice küsimuse ikoon 13. Töökindlam andmevõrgu struktuur on:
  
a) tähekujuline
b) Puukujuline
c) lineaarne

IDevice küsimuse ikoon 14. Laieimat sagedusriba omab:
  
a) koaksiaalkaabel
b) optiline kaabel
c) keerutatud paar

IDevice küsimuse ikoon 15. Andmete edastamisel signaalide moonutused sõltuvalt liini pikkusest on väikseimad:
  
a) koaksiaalkaablites
b) optilistes kaablites
c) keerutatud paarides

IDevice küsimuse ikoon 16. RC ahela sisendsignaal XS olgu impulsikujuline. Kui XS impulsi kestus tI väheneb, siis väljundimpulsi XV amplituud:
  
a) väheneb
b) suureneb
c) ei muutu
d) muutub impulsside polaarsus