Elektrotehnika

IDevice küsimuse ikoon 26. Elektrijuhid:
  
a) omavad väikest elektritakistust
b) omavad suurt elektritakistust
c) ei oma elektritakistust

IDevice küsimuse ikoon 27. Magnetiliselt kõvad materjalid:
  
a) kasutatakse püsimagnetite valmistamiseks
b) on kergesti magnetiseeruvad ja ümbermagnetiseeruvad
c) ei oma jääkmagnetinduktsiooni

IDevice küsimuse ikoon 28. Temperatuuri tõusmisel pooljuhtmaterjalidel elektrijuhtivus:
  
a) suureneb
b) väheneb
c) ei muutu

IDevice küsimuse ikoon 29. Kõige levinuim kõrge elektrijuhtivusega elekrimaterjal on:
  
Vask
Raud
Nikkel
Alumiinium
Tsink

IDevice küsimuse ikoon 30. Milline ampermeeter näitab väikseimat voolu?
  
A1
A2
A3

IDevice küsimuse ikoon 31. Milline voltmeeter näitab suurimat pinget?
  
V1
V2
V3

IDevice küsimuse ikoon 32. Millisel takistil hajub suurim võimsus?
  
R1
R2
R3

IDevice küsimuse ikoon 33. Millisel takistil hajub minimaalne võimsus?
  
R1
R2
R3

IDevice küsimuse ikoon 34. RC ahelas vool I:
  
a) jääb maha pingest U
b) on ees pingest U
c) kordab pingemuutusi

IDevice küsimuse ikoon 35. RL ahelas vool I:
  
a) jääb maha pingest U
b) on ees pingest U
c) kordab pingemuutusi

IDevice küsimuse ikoon 36. Võnkeperiood väheneb, siis võnkesagedus:
  
a) väheneb
b) suureneb
c) ei muutu

IDevice küsimuse ikoon 37. Kahte erineva läbimõõduga juhet d1 = 1 mm ja d2 = 3 mm läbib sama vool 10 A.
37. Voolutihedus esimeses juhtmes on suurem kui teises juhtmes:
  
a) 3 korda
b) 6 korda
c) 9 korda