Automaatreguleerimine

IDevice küsimuse ikoon 38. Võimendi on haaratud negatiivse tagasisidega. Kui ühendada omavahel punktid 1 ja 2, siis võimendustegur:
  
a) suureneb
b) väheneb
c) ei muutu

IDevice küsimuse ikoon 39. Objekti siirdekarakteristikul on viiteaeg τ:
  
a)
b)
c)

IDevice küsimuse ikoon 40. Graafikul on näidatud temperatuuri reguleerimisprotsess. Sellist protsessi teostab:
  
a) I – regulaator
b) P – regulaator
c) PI – regulaator
d) PID – regulaator

IDevice küsimuse ikoon 41. Silindri poolt arendatav jõud sõltub:
  
a) silindri läbimõõdust
b) silindri pikkusest
c) silindri asendist

IDevice küsimuse ikoon 42. Joonisel on toodud siirdekarakteristik mis vastab tüüplülile:
  
a) proportsionaalne lüli
b) inertne lüli
c) viitelüli
d) integreeriv lüli
e) diferentseeriv lüli

IDevice küsimuse ikoon 43. Siirdekarakteristiku määramiseks antakse uuritava objekti sisendisse:
  
a) ühikhüppesignaal
b) impulsikujuline signaal
c) lineaarselt muutuv signaal
d) sinusoidaalne signaal

IDevice küsimuse ikoon 44. Sageduskarakteristikute määramiseks uuritava elemendi sisendisse on vaja anda:
  
a) sinusoidaalne signaal
b) impulss-signaal
c) ühikhüppe kujuline signaal
d) lineaarselt kasvav signaal

IDevice küsimuse ikoon 45. Staatiline karakteristik määrab, kuidas sõltub:
  
a) sisendsignaal väljundsignaalist
b) väljundsignaal sisendsignaalist
c) sisendsignaal ajast
d) väljundsignaal ajast

IDevice küsimuse ikoon 46. Inertsel lülil (ahi, mootor) siirdekarakteristik on:
  
a)
b)
c)
d)

IDevice küsimuse ikoon 47. Millisel regulaatoril on staatiline viga?
  
a) I
b) P
c) PI
d) PID

IDevice küsimuse ikoon 48. Parim regulaator kvaliteedi järgi on:
  
a) I
b) P
c) PI
d) PID

IDevice küsimuse ikoon 49. Automaatikasüsteemis negatiivse tagasiside tugevuse mõjul stabiilsus:
  
a) paraneb
b) halveneb
c) ei muutu

IDevice küsimuse ikoon 50. Automaatikasüsteemis negatiivse tagasiside tugevuse mõjul ülekandetegur (võimendustegur):
  
a) väheneb
b) suureneb
c) ei muutu

IDevice küsimuse ikoon 51. Otsetoimega regulaatori isepärasuseks on:
  
a) ei tarbi lisaenergiat oma tööks
b) on paigutatud objekti juurde
c) ei luba parameetril kalduda kõrvale etteantud suurusest

IDevice küsimuse ikoon 52. Nendest seadmetest täiturmehhanism on:
  
a) ventiil
b) pneumosilinder
c) manomeeter
d) sulgur

IDevice küsimuse ikoon 53. Suletud ruumala sisse antakse gaas kindla rõhuga P. Rõhk ruumala seintele sõltub:
  
a) gaasi liigist
b) seinte pindalast
c) seinte paksusest
d) kõikidele seintele on rõhk sama