Elektronoonika alused

IDevice küsimuse ikoon 17. Indutseeritud p-kanaliga väljatransistori suudmevoolu ID suurendamiseks on vaja anda paisule lätte suhtes:
  
a) + UGS
b) - UGS

IDevice küsimuse ikoon 18. Bipolaartransistoril lüliti režiimis, kui ta on suletud (ei jühi voolu), kollektoripinge on:
  
a) maksimaalne
b) minimaalne
c) võrdne nulliga

IDevice küsimuse ikoon 19. Kollektorivool bipolaartransistoril temperatuuri suurenemisega:
  
a) väheneb
b) suureneb
c) ei muutu
d) muudab suunda

IDevice küsimuse ikoon 20. Transistor on suletud, siis tema takistus on:
  
a) maksimaalne
b) minimaalne
c) =∞
d) R=0

IDevice küsimuse ikoon Indutseeritud p-kanaliga väljatransistori tingmärk on:
  
a)
b)
c)
d)

IDevice küsimuse ikoon 22. Kui n-p-n transistoril baasipinge muutub emitteri suhtes negatiivsemaks, siis tema kollektorivool:
  
a) suureneb
b)väheneb
c) ei muutu
d) muudab suunda

IDevice küsimuse ikoon 23. Fotodioodi takistus väheneb, kui:
  
valgusvoog suureneb
valgusvoog väheneb
valgustatakse kauem pideva valgustusega

IDevice küsimuse ikoon 24. Operatsioonvõimendiga saab võimendada:
  
a) ainult alalisvoolusignaale
b) ainult vahelduvvoolusignaale
c) nii alalis- kui vahelduvvoolusignaale

IDevice küsimuse ikoon 25. Dioodi vastupinge määratakse, kui ta on:
  
suletud
avatud
kui dioodi läbib kindel vool