Mõõtevahendid

IDevice küsimuse ikoon 54. Diferentsiaalmanomeeter mõõdab:
  
a) atmosfääri rõhku
b) ülerõhku
c) vaakumit
d) hõrendust
e) rõhkude vahet

IDevice küsimuse ikoon 55. Termopaari gradueering määratakse tingimusel:
  
a) t0 = 0°C, t1 muudetakse
b) t1 - t0 hoitakse konstantne
c) t1 – konstantne, t0 – muudetakse
d) t1 = 0°C, t0 – muudetakse
e) t0 ja t1 – muudetakse üheaegselt

IDevice küsimuse ikoon 56. Silla tasakaalu olek määratakse valemiga:
  
a) R1 · R2 = R3 · R4
b) R2 · R3 = R2 · R4
c) R1 · R3 = R2 · R4
d) R1 + R2 = R3 + R4
e) R1 + R3 = R2 + R4

IDevice küsimuse ikoon 57. Kõige happelisem lahus on, kui happelisused:
  
a) pH1 = 1
b) pH2 = 3
c) pH3 = 4
d) pH4 = 5
e) pH5 = 6

IDevice küsimuse ikoon 58. Mõõdame testriga vahelduvpinge piirkonnaga vahelduvpinge väärtust, siis see näitab:
  
a) amplituudväärtust
b) efektiivväärtust
c) keskväärtust

IDevice küsimuse ikoon 59. Termistori takistus suureneb, kui selle temperatuur:
  
a) suureneb
b) väheneb
c) soojendatakse pikka aega sama temperatuuri juures

IDevice küsimuse ikoon 60. Pooljuht-termotakistitel on tundlikkus võrreldes metall-termotakistitega:
  
a) suurem
b) väiksem
c) sama

IDevice küsimuse ikoon 61. Termopaari kuuma otsa temperatuur t1 muutub hüppega ( näiteks pannakse järsult keeva vette), kuidas muutub siis Et ajas?
  
a)
b)
c)
d)

IDevice küsimuse ikoon 62. Toru sees oleva gaasi kulu mõõtmiseks diafragma abil ühendatakse diferentsiaalmanomeeter torule :
  
a) ülevalt
b) alt
c) küljelt

IDevice küsimuse ikoon 63.
O2 kontsentratsiooni mõõtmiseks saab kasutada magnetgaasianalüsaatorit, sest O2 on:
  
a) paramagnetiline
b) diamagnetiline
c) ei oma magnetilist omadust

IDevice küsimuse ikoon 64. Diferentsiaalmanomeetrit kasutatakse:
  
a) erinevate gaaside rõhu mõõtmiseks
b) rõhu suurenemise mõõtmiseks
c) rõhu vähenemise mõõtmiseks
d) rõhkude vahe mõõtmiseks

IDevice küsimuse ikoon 65. Mõõdetakse õhurõhku 12 Bar osutiga manomeetriga, täpsusklassiga 1,5. Suurima täpsusega mõõtetulemuse annab mõõteriist mõõtepiirkonnaga:
  
a) 15 Bar
b) 25 Bar
c) 40 Bar