Küsimused

1.Millisest tootmisharust kasvas välja fooliumtrükk?

2.Miks on fooliumtrükk eriline võrreldes teiste trükimeetoditega?

3.Kirjeldage millest foolium koosneb?

4.Millest valmistatakse klišeesid?

5.Mis on kuumfoolium trükk?

6.Mis on külmfoolium  trükk?

7.Mis on kolm peamist asja, mida peab kuumtrükis jälgima?

8.Millised on kuumtrüki eelised külmfooliumi ees?

9.Millised nõudmised on trükitavale materjalile?