Kokkuvõte

 See õppematerjal on vaid sissejuhatus üldisemate tehniliste teadmiste saamiseks. Huvi korral võite end pidevalt täiendada.

http://www.youtube.com/watch?v=7haaSQJrrdI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=E9cSdU9TZbQ&feature=related

Kui saate lisamaterjale uurides teada midagi, mis ei kinnita siin materjalides öeldut, siis tegeliku tõeni jõuate alles ise seda tehes ja oma teadmisi kasutades.