VDSL2

VDSL2 (Very high speed Digital Subscriber Line 2 'Väga kiire Digitaalne Kliendiliin 2') on uusim ja täiuslikeim tehnoloogia andmesideks üle tavaliste vaskkaablite, võimaldades andmesidekiirusi kuni 100 Mbit/s, seda nii üles- kui allalaadimisel. Siiski sõltub maksimaalne võimalik kiirus liini pikkusest ja kvaliteedist, nii nagu ADSL-gi puhul.

Võrreldes ADSL2+-ga, on viimasest kõrgem kiirus saavutatav vaid liini pikkusel kuni ca 1,5 km. Alates sellest pikkusest on maksimaalne kiirus võrdne ADSL2+ kiirusega sama pika liini puhul. Seega on VDSL2 kasutamisel mõtet eelkõige seal, kus liinide pikkus tarbijate ning teenusepakkuja seadmete vahel ei ole suur, näiteks kortermajade trepikodades.

Kuid erinevalt VDSL-ist, mis ei tööta pikematel vahemaadel üleüldse, toimib VDSL2 nende puhul vähemalt sama hästi kui ADSL2+, ühendades seega VDSL ja ADSL2+ parimad omadused.

VDSL2 hakkab Eestis tõenäoliselt kasutama Elion, asendades aegamööda praegust ADSL2+ tehnoloogiat.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License