Mobiilsidevõrgud

Mobiiltelefonside on mobiilside tavaliste mobiiltelefonide ehk kärgtelefonide või satelliit-mobiiltelefonide kaudu.

Mobiiltelefonid on ühenduses maapealsete tugijaamade kärgvõrguga, satelliit-mobiiltelefonid kosmoses paiknevate satelliitidega. Mõlemad võrgud on ühenduses fikstelefonivõrguga. See võimaldab kõigilt mobiil-, satelliitmobiil- ja lauatelefonidelt kõigile nendes võrkudes olevatele telefonidele helistada.

Mobiilvõrgu struktuur

 

 

 


 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License