Linnavõrgud(MAN)

See on arvutivõrk, mis ühendab telekommunikatsiooniseadmeid suuremal geograafilisel alal kui kohtvõrk (LAN), aga väiksemal kui laivõrk (WAN). Tihtipeale ühendab linnavõrk endas mitut kohtvõrku ja selleks kasutatakse ka suurema andmeedastusvõimsusega sidekanaleid (magistraalliiniga) nagu valguskaabel.

Tihti ühendab linnvõrk seadmeid ühes linnas või näiteks ülikoolilinnakus.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License