Plaaditehnoloogiad

 

Analoogplaadid - tehakse koopeerraamis kasutades filmi.

Computer to Film (CTF) - trüki töövoog kus kujutis trükitakse otse filmile. Filmilt põletatakse kujutis edasi trükiplaadile.

CTF asendub järjest enam CTP (Computer to Plate) tehnoloogiaga.

CtP (Computer to Plate) alumiinium- ja polüesterplaadid - töövoog kus kujutis trükitakse otse trükiplaadile. Plaadid tehakse eraldiseisvas plaadimasinas.

CtP Computer to Press - plaat tehakse trükimasinas (alumiiniumplaadile või ülekirjutatavale silindrile)

CtP (Computer to Plate) tehnoloogia eelised traditsioonilise plaadivalmistuse ees:

  •   Kasutades CTP tehn.-t elimineeritakse üks tööprotsess koos selleks vajaminevate seadmete, kemikaalide ja sellele protsessile kulutatava ajaga
  •   Suureneb trükijälje kvaliteet, CTP vähendab võimalusi kvaliteedikõikumisteks - kriimustuste või valgustamise ebaühtlusest tingituna. Plaadimasinate täpsus on +/-2%.

CtP (Computer to Plate) tehnoloogia eelised traditsioonilise plaadivalmistuse ees:

  •   Suureneb trükiplaatide valmistamise kiirus ja kvaliteedi ühtsus
  •   Väheneb trükiplaadi koguhind
  •   Vähenevad filmide paigutusest tingitud eksimused ja filmide vigastustest tingitud vead

CtP (Computer to Plate) tehnoloogia eelised traditsioonilise plaadivalmistuse ees:

CTP süsteemid võimaldavad toota trükiplaate suhteliselt suurtel kiirustel:
  •   Ajalehetrükis kasutatavad plaadimasinad suudavad väljastada 300 plaati/h
  •   Poognatrükikojas kasutatavad ca 60 plaati/h

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License