Elukestva õppe mõju organisatsiooni arengus

Elukestvat õpet tuleb vaadata kahest perspektiivist, töötajate ja tööandjate omast. Töötajate perspektiiv peegeldab töötajate lähenemist õppeprotsessidele, õppimisele ja enese arendamisele (arengule). Tööandja perspektiiv kajastab tema motivatsiooni elukestva õppe võimaluste pakkumisel ja tutvustamisel (näiteks koolituste korraldamine jne) oma töötajatele, eesmärgiga muuta organisatsioon efektiisemaks ja paremini toimivaks.