Töötaja perspektiiv

Elukestev õpe ja koolitus on töötaja kui isiku investeering tulevikku, mis julgustab tema isiklikku arengut ja potentsiaali, võimalik, et kindlustab talle ka jätkuvalt töökoha. Elukestva õppimise mudelis võtab töötaja endale vastutuse oma tööga seotud vajalike oskuste arendamise ja koolitamise eest.

Töötajal on õppimiseks ja enese arendamiseks hulk motivaatoreid. Siia on kaasatud sisemine ja väline surve, kvaliteedinõuded ja soov või vajadus neile vastata, isiksuslikud faktorid. Töötaja sisemine motivatsioon ja koolitusvõimaluste kasutamine on vastavuses tema tuleviku karjääri, personaalsete huvide, sotsiaalsete vajaduste ja isiklike põhjustega. Üks peamisi motivaatoreid on kindlasti seotud kvalifikatsiooni säilitamise sooviga.

Järgneval joonisel on toodud elukestva õppe mudel vaadelduna töötaja perspektiivist.