Tööandja perspektiiv

Organisatsioonid eeldavad, et töötajad tegelevad enesetäiendamise, õppimise ja arendamisega pidevalt paljudes valdkondades. Ettevõtte jaoks tähendab jätkuv koolitus ja sellel osalemised kulude kokkuhoidu, uusi tööoskusi, paranenud töökliimat, inimeste pühendumust tööle, mis tõendab mõistagi rahulolu ettevõttega.

Elukestev õpe võib olla tööandja jaoks üks majandusliku kasu ja investeeringute vorme. Organisatsiooni teadmus on investeering tulevikku, töötajad parandavad organisatsioonilist efektiivsust. Töötajad pakuvad ettevõttele oma uuenenud oskusi ja teadmisi, paremat töökeskkonda, mille tulemusena paraneb ettevõtte konkurentsivõime.

Organisatsioon õpib ainult läbi oma töötajate. Seega on organisatsiooni konkurentsivõime aluseks töötajate valmisolek ja võime pidevalt õppida, reageerida kiiresti ja paindlikult vastavalt muutunud olukorrale ja järgida elukestva õppimise põhimõtteid. Indiviidi õppimine ei garanteeri alati organisatsiooni teadmuse suurenemist, kuid inimeste teadmised on siiski organisatsioonilise teadmuse aluseks.

Tööandja perspektiiv elukestva õppe tagamisel ja soodustamisel on kajastatud järgmisel joonisel.