E-õpe

E-õpe on termin, mida kasutatakse elektroonilise koolitusprotsessi kirjeldamiseks. E-õppe puhul toimub kursus ja kõik vastavad tugiteenused elektroonilises keskkonnas. Selleks on loodud spetsiaalsed e-õppe keskkonnad ( Eestis WebCT, IVA), kuhu õppejõud laevad üles e-kursused, toimivad foorumid, testid ja hindamine, tuutorite ja mentorite süsteem. E-õpet kasutatakse ka traditsioonilise koolituse puhul tugiteenusena, tehes õppematerjalid kättesaadavaks virtuaalse keskkonna kaudu.

Veebipõhine õpe on kolitus, mis edastatakse üle interneti, toimub veebikeskkonnas. Kaasab interaktiivsed õppemeetodid, nagu foorumid, reaalajas sõnumisedastusprogrammid, videokonverentsiteenuse, diskussioonivõimalused.

Koolitus võib toimuda igal ajal ja igas kohas, vajalikud on vastavad tehnilised vahendid (interneti-ühendusega arvuti, suhtlusvahenditest kõlarid ja mikrofon). Uue teadmuse kasvatamiseks tuleb muuta seniseid töömeetodeid, õppemeetodeid ja vahendeid, tehnoloogiliste võimaluste kasvades ka elustiili. E-õppe meetod on üks võimalus elukestva õppe korraldamisel ettevõttes. E-õpe pakub võimalusi koostööks, suhtluseks, teadmiste ja kogemuste vahetuseks organisatsioonis.