Siiditrükk

Nagu iga amet, nii on ka trükindus väga mitmekesine ja huvitav. Tänu tehnika ja materjalide kiirele arengule on põnev jälgida tehnoloogiate sulandumist omavahel. Enam ei saa selgelt piiritleda konkreetse ühe tehnoloogia masinaga. Uuemad masinad on juba kombineeritud mitmetest erinevatest trükitehnoloogiatest.

See kõik on ajendatud turu nõudmisest. Soov siduda ühte tootesse paljude trükitehnoloogiate erisusi, on insenerid liitnud trükimasinatele soovitud erinevaid sektsioone.

Sellest tulenevalt on ka trükkalil vajadus tunda paljusid erinevaid trükitehnoloogiaid, et tööturul läbi lüüa. Mida laiem on silmaring seda konkurentsivõimelisem Sa oled. Üks laialdasemalt levinumaid trükitehnoloogiaid ofseti ja flekso kõrval on siiditrükk.

Selleks, et aimu saada natuke lähemalt selle tehnoloogia erisusest käime läbi siiditrükitehnoloogia järgmised etapid:

1. ajalugu

2. trükiprotsess, tehnoloogia

3. kasutatavad materjalid

4. probleemid