Автоматизация процессов

Protsesside automatiseerimine

e-kursus

(Автоматизация процессов)

 

Alus: Elektroonika ja automaatika erialade riiklik õppekava
Koostasid:
Vladi Purro, Aleksei Sedjakin, automaatika ainete õpetajad, Tallinna Polütehnikum

2013Creative Commonsi litsents
Autorid V.Purro, A.Sedjakin e-kursus pealkirjaga "Protsesside automatiseerimine" on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Estonia litsents