Ettevõtlusvormid

iDevice ikoon Siin õpid!
  • Ettevõtlusvormide kirjeldus
  • Missugune on erinevate ettevõtlusvormide juhtimine?
  • Kuidas erineb erinevate ettevõtlusvormide puhul omakapital?
  • Milline on erinevate ettevõtlusvormide puhul omanike vastutus?
  • Kuidas ettevõtet registreerida ja milline peab olema dokumentatsioon?

 


Käesolev õppematerjal on loodud ESF 1.1 projekti "E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides" raames ja seda toetas Euroopa Liit.

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 2.5 License

Tallinna Polütehnikumi Majanduse alused II Ettevõtlusvormid