Mittetulundusühing

Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.
 
Mittetulundusühing tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Mittetulundusühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

Mittetulundusühing võivad asutada vähemalt kaks füüsilist või juriidilist isikut. MTÜ loomimiseks sõlmivad asutajad asutamislepingu, milles tuleb märkida mittetulundusühingu nimi, eesmärk, aadress ja asutajate andmed.

Mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik. Mittetulundusühing õigusvõime tekib mittetulundusühingu kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb MTÜ kustutamisega registrist.

Mittetulundusühing ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud

iDevide ikoon Mõtle!
Miks mittetulundusühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel?

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 2.5 License

Tallinna Polütehnikumi Majanduse alused II Ettevõtlusvormid