Füüsilisest isikust ettevõtja

FIE on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks.

FIE peab end registreerima 10 päeva jooksul maksuameti kohalikus asutuses käibemaksukohuslasena kui maksustatav käive, v.a import, ületab kalendriaasta algusest 250 000 krooni. Sellisel juhul tekib FIE-l ka seadusest tulenev kohustus enda registreerimiseks äriregistris. Selleks tuleb FIE-l esitada äriregistrile vastavasisuline notariaalne avaldus.

FIE plussid:

 • registreerimise kord on lihtne,
 • puudub kapitali nõue,
 • ei pea olema põhikirja,
 • võimalik kasutada kassapõhist raamatupidamist.

FIE miinused:
 • FIE vastutab oma kohustuste eest kogu isikliku varaga,
 • suurem maksukoormus võrreldes äriühinguga.Füüsilisest isikust ettevõtja, kelle eelneva majandusaasta ettevõtluse käive ei ületanud käibemaksuseaduses maksukohustuslasele Maksuametis kohustuslikuks registreerimiseks kehtestatud määra (hetkel 250 000 krooni), võib oma raamatupidamist korraldada kassapõhiselt.

Kassapõhine raamatupidamine arvestab ainult tegelikult makstud või saadud raha. Siin ei peeta arvet ettevõtja nende kohustuste üle, mille eest pole raha veel laekunud.

Alates 2000. aastast peavad oma tulud ja kulud tuludeklaratsiooni täitmiseks kassapõhiselt kokku lööma ka need füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle raamatupidamine on tekkepõhine.


FIE peab arvestama sellega, et kõigi juriidiliste isikute jaoks on võimalik ainult tekkepõhine raamatupidamine ning raamatupidamist või rahandust õppinud inimesed oskavad reeglina ettevõtja arvepidamisest mõelda ainult tekkepõhiselt. Samuti peavad nad kõiki raamatupidamise seaduse nõudeid kohustuslikeks ja loomulikeks.

Peamised raamatupidamise nõuded, mida kassapõhise arvestuse juures ei pea täitma, oleksid järgmised.

 • Ei pea kasutama kahekordset kirjendamist, koostama kontoplaani ning järgima "head raamatupidamistava".
 • Ei kehti raamatupidamise seaduse nõuded kronoloogiliste ja süstemaatiliste registrite koostamise ja vormistamise kohta.
 • Ei pea koostama raamatupidamise sise-eeskirju.
 • Ei pea koostama raamatupidamise aastaaruandeid.Ei arvestata põhivara raamatupidamislikku amortisatsiooni.Ei pea pärast kalendriaasta lõppemist tegema mingeid kandeid laekumata arvete pärast.

Kassapõhise raamatupidamise puhul on ainukeseks aruandeks tuludeklaratsioon. Seepärast tuleks kassapõhise raamatupidamisega FIEdel suhtuda oma raamatupidamisse ennekõike kui maksuarvestusse.

Tuleb meeles pidada!

 • Raamatupidamise meetod on seotud käibe suurusega, mitte käibemaksukohustusega.
 • Tekkepõhisele raamatupidamisele tuleb üle minna mitte kohe, kui käive ületab 250 000 krooni, vaid alles järgmisel aastal.
 • Tekkepõhiselt raamatupidamiselt tagasi kassapõhisele enam minna ei saa.

Siiski võib praktikas juhtuda sageli, et lepingupartnerid ei soovi teha tehinguid FIE-ga, eelistades äriühinguid, pidades neid usaldusväärsemateks kui FIE.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 2.5 License

Tallinna Polütehnikumi Majanduse alused II Ettevõtlusvormid