Veeb

Veeb (World Wide Web) on

  • Hajus infosüsteemide võrk
  • Hüpertekstis(HTML/XHTML/XML) märgistatud dokumentide süsteem
  • Interneti rakendus.


Veebi osaks on iga elektroonilisel kujul oleva informatsiooni hulk, milles üksikud dokumendid on identifitseeritavad ja lingitavad URI-de abil. Selle info edastamiseks kasutatakse Internetti.

 

Veebilehed paiknevad neid maailmale edastavates arvutites ehk veebiserverites. Veebiserverite juhttarkvara ehk operatsioonisüsteemina on traditsiooniliselt tugev koht Unixil ja selle sugulastel - Microsoftil ei ole kõigile pingutustele vaatamata siin õnnestunud end maksma panna (ehkki veebiserveritarkvara on olemas kõigile uuematele Windowsi versioonidele ning neid on võimalik veebi pakkumiseks kasutada). Tuntuim tarkvarasüsteem on Apache HTTP Server, mis töötab nii Unixi/Linuxi kui ka Windowsi keskkonnas, Microsofti IIS turuosa jääb sellele juba märgatavalt alla.

Serverid kasutavad lehekülgede saatmiseks ja vastuvõtmiseks erilist süsteemi ehk protokolli (HTTP ehk HyperText Transfer Protocol - seetõttu algavad ka veebiviited päiseosaga http://). Lehekülg paigutatakse eraldi kindlaksmääratud nimega kataloogi, mille lugemisõigused on ka väljaspoolt tulevatel kasutajatel.

Pöördumine infoallika poole toimub järgmise päringu abil:

protokoll://kasutajanimi@server.domeen:port/kataloog/fail


Veebilehefail (tavaliselt laiendiga kas .html või .htm) on tegelikult puhas ASCII-tekstifail (viimasel ajal ka UTF-8), s.t. koosneb täielikult inimesele arusaadavatest sümbolitest (erinevalt paljudest programmifailidest, mille kuvamisel näeme vaid hulka arusaamatuid märke). Leheküljefail luuakse tavaliselt kas otse serveris (kasutades virtuaalterminaliühendust) mõne kohaliku tekstitöötlusvahendi abil või kirjutatakse valmis kuskil teises arvutis ning viiakse FTP abil serverisse.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License