Demilitariseeritud tsoon (DMZ)

Kohalik arvutivõrk eraldatakse Internetist tulemüüriga peamiselt kaitsmaks sisevõrgu arvuteid väliste rünnete eest.

Enamusel juhtudest tähendab see sisevõrku suunatud päringute keelamist. Juhul kui tekib vajadus lubada välisvõrgust lähtuvate pöördumiste läbilaskmist näiteks veebiserverite poole, siis luuakse tulemüüris neile eraldi tsoon ja nendest arvutitest moodustatud võrku nimetatakse demilitariseeritud tsooniks (DMZ).

Missioonikriitilistes süsteemides peetakse turvalisemaks veebiserverid hoida väljaspool asutust, serverimajutust pakkuvates ettevõtetes.

 


 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License