Protokoll

Protokoll on reeglite kogum, mida arvutid kasutavad andmete võrgu kaudu saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Protokoll määrab kasutatava veaavastuskoodi, andmetihendusmeetodi ning selle, kuidas saatev seade annab teada, et sõnumi edastamine on lõpetatud ning kuidas vastuvõttev seade annab teada, et sõnum on edukalt vastu võetud. Internetis kasutatakse TCP/IP protokolle.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License