Lõppkasutajate tüübid

Kasutajate tüübid

  • Kodukasutaja – Enamasti kasutatakse kodus. Vabaaja sisustamiseks ja suhtluseks. Vajab püsivat ühendust, kiirus ei ole eriti oluline.
  • Õpilased – Õppetöö tegemiseks, suhtlus kooli ja teiste õpilastega. Ei vaja kvaliteetset ühendust, kiirus ei ole eriti oluline.
  • Ärikasutaja – Enamasti kasutatakse ettevõttes. Töö tegemiseks, ja teiste kontoritega suhtlemiseks. Vajab püsivat ja kõrge kvaliteedilist ühendust, ühenduse kiirus enamasti ei pea olema väga hea.
  • Multimeedia kasutaja – Heli ja pildi saatmiseseks ja vastuvõtmiseks. Vajab püsivat ja kõrge kvaliteedilist ühendust, ning ühenduse kiirus on väga oluline.

Kui me hakkame ehitama ülesse võrku, peame arvestama kasutajatega ja nende nõudmistega võrgule. Alati tuleb mõelda mõelda kasutajatele ja vastavalt sellele ka võrk teha.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License