Mikrokontrolleri ATmega88 väljundportide demonstreerimine kahe seitsmesegmendilise numbri näitel

3D mudel

Sihtrühm
Õppematerjal on mõeldud nii päevases õppes kui ka tsükliõppes õppijatele, kes õpivad elektroonika ja automaatika ning arvutiteaduste õppekavarühmade erialadel.

Eesmärk
Antud õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada info kuvamist seitsmesegmendilistele numbriindikaatoritele.

Käsitletavad teemad

  • Info kuvamine seitsmesegmendilistele numbriindikaatoritele
Andres Ojalill
IPC

 

vanker    vanker