Näide 1

Näide 1

;paneme esimesel numbriindikaatoril põlema number ühe kujutise

;eeldame, et pordid on konfigureeritud õigesti ja vajalikud registrid defineeritud

;----------Info saatmine andmesiinile-------------------------------------------------------------

 

ldi r16, 0xf9      ;registrisse r16 pannakse arv 0xf9 ehk 0b11111001, see on number ühe kood

out portd, r16   ;registri r16 sisu saadetakse port d väljundregistrisse

 

;---registrile E signaali andmine-------------------------------------------------------------------

 

;seda tegevust on vaja selle jaoks, et formeerida registrile DD2 info                                             ;vastuvõtmist lubavasse sisendisse impulss, kui E sisendisse ei tule lubavat impulssi, siis registri ;sisendis olevat infot register vastu ei võta, peale lubava impulsi saabumist sisendisse E salvestab ;register sisendis oleva info

 

sbi portb, 1         ;pordi B esimene bitt pannakse üheks

cbi portb, 1         ;pordi B esimene bitt pannakse nulliks

                                                              

;---------Lõputu tsükkel -------------------------------------------------------------------------

Loop:                                ;tegu on lõputu tsükliga

rjmp Loop                          ;see on tehtud selleks, et programmi täitmine jääks siia pidama