Näide 2

Kuna E (enable) signaali on vaja anda iga kord, kui tahetakse infot salvestada numbriindikaatorite ees olevatesse registritesse, siis on mõttekas teha E signaali formeerivad programmi osad eraldi alamprogrammideks, mida on võimalik välja kutsuda, siis kui selleks on vajadus. Selline tegevus võimaldab suuremate programmide puhul tunduvalt kokku hoida programmi mälu ja annab võimaluse vajadusel kasutada olemasolevat programmi osa ilma seda uuesti kirjutamata.

Kui kasutatakse kahte numbrit, siis saab samaaegselt saata infot ühele numbrile korraga ning kui numbrid peavad muutuma samaaegselt, siis tuleb programm kirjutada, selliselt, et numbrid muutuvad järjest ilma, et nende vahel oleks ajalist viidet.

Kuvame mõlemale numbriindikaatorile number ühe kujutise.