Käsitletavad teemad

Protsesside käsitletavad teemad:

 • Tootmisprotsesside mõiste
 • Tootmisprotsesside liigitamine
 • Protsessiliides
 • Sidesüsteemide arhitektuur
 • Protsessijuhtimise vahendid
 • Protsessijaam.

Automaatjuhtimises käsitletavad teemad:

 • Automaatjuhtimissüsteemide ülesehitus.
 • Automaatreguleerimissüsteemid.
 • Automaatjuhtimissüsteemide näiteid.
 • Automaatjuhtimise mõisted
 • Funktsionaalskeemide tingmärgid.

Hooneautomaatikas käsitletavad teemad:

 • Hoonete liigitamine
 • Valgustus ja selle automatiseerimine
 • Küte- ja jahutussüsteemid
 • Ventilatsiooni ja jahutussüsteemid
 • Turva- ja läbipääsusüsteemid
 • Televisiooni- ja sidesüsteemid
 • Võrgud ja hoone automatiseerimine
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid
 • Reservtoitesüsteemid
 • Tulekahju avastamis- ja kustutamissüsteemid