Tehnoloogiliste protsesside automaatjuhtimine

Tehnoloogiliste protsesside automaatjuhtimine

e-kursus

Alus:Arvutid ja arvutivõrgud

Moodul: Tehnoloogiliste protsesside automaatjuhtimine, 1ÕN

Koostas Ilmar Ilinõh

Tallinna Polütehnikumi automaatika valdkonna kutseõpetaja

2012