Sild

Võrguseade, mis ühendab üht kohtvõrku (LAN) teise sama protokolli (näiteks Ethernet või Token Ring) kasutava kohtvõrguga ning edastab andmepakette ühest kohtvõrgust teise vastavalt nende sihtaadressidele.

Sillad töötavad OSI mudeli 2. kihis (andmelüli kihis ehk MAC-kihis) ning on läbipaistvad protokollidele ja kõrgema taseme seadmetele nagu näiteks marsruuterid.


 
Ta jagab võrgu loogilisteks segmentideks ja sõnumid edastatakse ühest segmendist teise üle silla pordi, kui vastuvõtja unikaalne võrguaadress (MAC) kuulub vastavasse segmenti.
Media Access Control (MAC) – 48-bitine unikaalne tootja poolt omistatud võrguseadme identifikaator.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License