DNS

Domeeninimede süsteem (ingl Domain Name System ehk DNS) on internetiteenus, mis tõlgib domeeninimed internetis või intranetis kasutatavateks IP-aadressideks. Toimides omalaadse "telefoniraamatuna" on antud süsteem tavatarbijatele interneti kasutamiseks hädavajalik. Arvutit, mis on konfigureeritud täitmaks DNS teenust, nimetatakse nimeserveriks.

Näiteks domeenile www.tpt.edu.ee vastab IP-aadress [212.47.217.121]. Kui esmane nimeserver ei leia enda nimekirjast vastet, saadab see päringu teisele serverile jne.

 

Domeeninimede süsteem (DNS) on hierarhiliselt korraldatud hajusandmebaas. Selle süsteemi ülesandeks on luua side Interneti teenuste nagu e-mail, web, jne. ja numbriliste aadresside (IP-aadress) vahel.

DNS võimaldab:
1. määrata Internetis administratiivseid haldusalasid
2. kasutada nimesid, mida on mugavam kasutada kui IP-aadresse
3. muuta seadmete IP-aadresse ilma üldsust sellest teavitamata
4. teha koormuse jaotamist erinevate serverite vahel
5. palju muud...

Interneti nimesüsteemis töötab miljoneid nimeservereid. Igaüks neist vastutab talle eraldatud piirkonna (tsooni) haldamise ja teenindamise eest.

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License