Maaküte

 

Maaküttesüsteem

 

 

e-kursus

Alus:Elektroonika ja automaatika erialade riiklik õppekava

Moodul: Valikaine - Maaküttesüsteem, 1ÕP

Koostas: Ilmar Ilinõh

Tallinna Polütehnikumi automaatika valdkonna kutseõpetaja

2012