Menüü
 
 
 
Test
 
Sulavkaitse  

Sulavkaitsmed on elektriaparaadid, mis on ettenähtud elektrijuhistiku ja –tarvitite kaitseks lühisvoolude eest.

Sulavkaitsmetele esitatavad nõuded:

·     Sulavkaitsme aegvoolutunnusjoon peab kogu ulatuses paiknema kaitstava objekti    aegvoolutunnusjoonest allpool ja temale võimalikult lähedal.

·        Sulavkaitsmed peavad rakenduma selektiivselt.

·        Kaitstava objekti parameetrite muutumine ei tohi mõjutada sulavkaitsme kaitseomadusi

·        Sulavkaitsme või tema sulari vahetus ei tohi nõuda pikka aega.


Sulavkaitsme aegvoolutunnusjoon

karakteristika.jpgObjekti täiuslikuks kaitsmiseks on vaja, et kaitsme sekund-ampertunnusjoon asuks kogu ulatuses kaitstava objekti vastavast tunnusjoonest allpool. Reaalselt aga sageli need tunnusjooned lõikuvad ja osutub, et piirkonnas A kaitse ei toimi, piirkonnas B aga toimib.

Sulavkaitsme töö kulgeb kahes teineteisest oluliselt erinevas talitluses:

       1.      Normaaltalitluses

       2.      Lühistalitluses

Normaaltalitluses, kus sular soojeneb ühtlaselt kogu oma ulatuses ja kogu eralduv soojus kandub ümbritsevasse keskkonda.

Kõik ülejäänud sulavkaitsme osad soojenevad väljakujunenud ületemperatuurini, mis loomulikult ei tohi ületada lubatavat väärtust.

Voolu mille juures on sulavkaitse arvestatud kestvalt töötama ilma läbi sulamata, nimetatakse sulari nimivooluks. Mõni kord saab sulavkaitsme korpuses kasutada erinevate nimivooludega sulareid. Sel juhul märgitakse sulavkaitsmele suurim sulari nimivool.

Suurimat voolu väärtust, mille korral sular ei põle läbi pikka aja jooksul, nimetatakse sulari sulatusvooluks. Selle suurus sõltub sulari ristlõike suurusest, kujust, materjalist ja pikkusest, samuti kaitsme ehitusest, ümbritseva keskkonna temperatuurist jne.

Sulari kalibreerimisel antakse ette minimaalne vool (1,3-1,4In), mille juures sular ei tohi läbi põleda 1-2 tunni jooksul ja maksimaalne vool (1,6In), mille korral sular peab läbi põlema 2 tunni jooksul.

Sulatusvoolu ületava voolu korral peab sular läbi põlema lühima aja jooksul.

Sulari läbipõlemisaja vähendamise võtted

1.    sular valmistatakse muutuva ristlõikega plaadikestena;

Muutuva ristlõikega sular. Allikas: www.mersen.com

2.    sularile antakse selline kuju, mille juures lühisvoolude toimel tekkivad elektrodünaamilised jõud purustavad selle enne sulari läbipõlemist;

Tüüpiline auto sulavkaitse. Allikas:www.stefanv.com

3.    sular kinnitatakse sulavkaitsme korpuse külge vedru abil;

 

Vedru abil kinnitatud sular. Allikas: DeltaFalcon

4.    kasutatakse metallurgilist efekti.

 

Tinamull sularil.

Sulavkaitsme töö. Allikas: www.youtube.com

Sulavkaitsme tööpõhimõte. Allikas:www.youtube.com