Menüü
 
 
 
Test
 
Kaitselülitid  

Kaitselülitid on ettenähtud elektriahelate automaatseks väljalülitamiseks ebanormaalsete ja avariitalitluste tekkimisel.

Selle olulisemateks osadeks on elektromagnetiline vabasti (kaitseks lühiste eest) ning termiline vabasti (kaitseks ülekoormuste eest).

Elektromagnetilise vabasti tööpõhimõte on sarnane elektromagnetile.
See koosneb mähisest ja südamikust (joonis 1 nr. 3). Kui mähist läbib liiga suur vool (lühisvool), tekkib selle voolu toimel magnetväli, mis tõmbab ankru mähisesse. See mehaaniline liikumine antakse üle läbi vabastushoova vabastusmehhanismile ning kaitselüliti rakendub.

Termiline vabasti on valmistatud bimetallplaadina (joonis 1 nr. 4). Bimetallplaat on tehtud kahest erineva joonpaisumisteguriga metall plaadist. Ülekoormusel hakkab bimetallplaat soojenema, mille tulemusena deformeerub. Deformatsioonil tekkiv mehaaniline liikumine antakse vabastusmehhanismile ning kaitselüliti rakendub.

Kaitselülititele esitatavad nõuded:

  1. peakontaktid ja muud peaahela voolujuhtivad osad peavad kestvalt juhtima nimivoolu ilma soojenemiseta üle lubatava temperatuuri;

  2. vabastil peab olema kõrge tundlikus kaitselüliti peab taluma ebanormaalsetes ja avariitalitlustes tekkivaid suuri termilisi ja elektrodünaamilisi koormusi ilma jääk-deformatsioonideta;

  3. peakontaktid peavad kindlustama piirlahutusvoolu lahutamise ja olema peale rakendumist võimelised jätkama tööd normaaltalitluses;

  4. kaitselüliti peab olema kiiretoimeline;

  5. kommutatsioonil tekkiva kaare kustutusprotsessi ajal kaitselülitist välja paiskuvate kuumade ioniseeritud gaaside ala peab olema minimaalne;

  6. kaitselülitid peavad töötama selektiivselt;

  7. kaitselülitite põhilised tunnussuurused peavad kogu tema kasutusaja vältel olema muutmatud;

  8. kaitselülititel peab olema ettenähtud töökindlus ja tööiga;

  9. kaitselüliti peab olema väikeste mõõtmete ja massiga, lihtsa ehitusega, mugav käsitseda ja võimalikult odav.

Kaitselüliti konstruktsioon:

350px-Circuit_breaker_structure_ON.JPG

1.   ühendusklemmid

2.      termiline vabasti

3.      elektromagnetvabasti

4.      liikuv kontakt

5.      karekustutuskamber (kaarevenitaja)

6.      lülitushoob

 Kaitselülitite põhilised tunnussuurused:

·         nimivool – kaitselüliti talitlusvool;

·         nimipinge – kaitselüliti liinipinge kestevtalitluses

·         lahutusvõime – suurim vool, mida kaitselüliti suudab lühiste korral lahutada;

·         talitluskiirus – rakendumisaja ja kaare kustutaja summa;

·         mehaaniline kulumiskindlus – võimalik lülituste arv vooluvabas olekus;

·         elektriline kulumiskindlus – võimalik lülituste arv nimivoolul;

·         mass ja mõõtmed;

·         rakendustunnusjoon – rakendumisaja sõltuvus voolutugevusest.

Rakendustunnusjoon

Z ja K rakendustunnusjoon.
Allikas: www.ttu.ee
C ja K rakendustunnusjoon.
Allikas: www.ttu.ee

Z tunnusjoonega kaitselülitid – ettenähtud elektroonika seadmete kaitseks.

B-tunnusjoonega kaitselülitid on ettenähtud elamusiseste elektriliinide kaitseks. Seal on tarbijateks tavaliselt valgustid, erinevad küttekehad ja teised väikese käivitusvooluga seadmed. Lüliti rakendub viiviseta 3 kuni 5-kordse nimivoolu juures. Suurema voolu juures peab kaitselüliti rakendusaeg olema alla kümnendiku sekundit.

C-tunnusjoonega kaitselülitid on mõeldud toiteliinide kaitseks. Sellised kaitselülitid rakenduvad 5 kuni 10-kordse nimivoolu juures.

D-tunnusjoonega kaitselülitid on ettenähtud suure käivitusvooluga tarbijate kaitseks. Need rakenduvad 12,5 kuni 20-kordse nimivoolu juures. Ning peavad taluma kuni kümnekordset nimivoolu.

 Termovabasti rakendumistunnusjoon on kõikidel kaitselülititel ühesugune. See peab taluma 1,13-kordset nimivoolu üks tund, 1,45-kordset nimivoolu tuleb lahutada ühe tunniga.

Kaitselüliti paigaldamine

Madalpinge kaitselülitid valmistatakse moodulitena, mille laius on tavaliselt 17-18 mm. Moodulid paigaldatakse DIN latile. Kaitselüliteid valmistatakse ühe, kahe ja kolmeste moodulitena – vastavalt ühe-, kahe- ja kolmepooluselised. Paigaldamine toimub paigalduskruvideta. Selle põhimõte on illustreeritud joonisel 4 ja 5.
   
Joonis 4. Kaitselüliti paigaldamine.
Allikas: www.ttu.ee 
Joonis 5.  Kaitselüliti eemaldamine
Allikas: www.ttu.ee

 
Termilise vabasti töö. Allikas:www.youtube.com
 
Siemens sulavkaitsme tutvustus: Allikas:www.youtube.com