Küsimused 16 - 30

IDevice küsimuse ikoon 16.

Ri - Voltmeetri sisetakistus

Ri = R

Voltmeetri näit:

  
a) 10V
b) 5V
c) 2V
e) 3,3V

IDevice küsimuse ikoon 17. Mis pinge on silla diagonaalis AB?
  
a) 0V
b) 5V
c) 10V
d) 2V
e) 3V

IDevice küsimuse ikoon 18. Induktiiv koormus lülitatakse kontaktiga S. Kontaktil S tekib ülepinge ja säde?
  
a) Sisselülitamisel
b) Väljalülitamisel
c) Ei teki
d) Ei sõltu lüliti suunast

IDevice küsimuse ikoon 19. Väljatransistoril S ja D vahel indutseeritakse kanal, kui paisule G anda:
  
a) +UG
b) -UG
c) On olemas ilma UG -ta

IDevice küsimuse ikoon 20. Sisseehitatud kanaliga väljatransistoril Id suureneb, kui paisule G anda :
  
a) +UG
b) -UG
c) ~ UG

IDevice küsimuse ikoon 21.

Dioodi ID on:

 

  
a) Pärivool
b) Vastuvool
c) ID=0
d) ID=max

IDevice küsimuse ikoon 22.

Kui dioodi temperatuur suureneb, siis ID:

  
a) Suureneb
b) Väheneb
c) Ei muutu
d) ID=0

IDevice küsimuse ikoon 23. VT kollektori ahelas on lülitatud relee. Kollektoril tekib ülepinge, mis võib VT läbilüüa:
  
a) Transistori avalmisel
b) Transistori sulgemisel
c) Ülepinge ei teki

IDevice küsimuse ikoon 24. Loogikaskeemile vastab releeskeem:
  
a)
b)
c)
d)

IDevice küsimuse ikoon 25. Kui temperatuur suureneb, siis vool I läbi termistori:
  
a) Suureneb
b) Väheneb
c) Sõltub temperatuuri muutumise kiirusest
d) Ei muutu.

IDevice küsimuse ikoon 26. RC ahela sisendisse antakse ristkülikuline impulss. Millise kujuga signaal tekib väljundis.
  
a)
b)
c)
d)
e)
f)

IDevice küsimuse ikoon 27. RC ahela sisendisse antakse ristkülikuline impulss. Millise kujuga signaal tekib väljundis.
  
a)
b)
c)
d)
e)
f)

IDevice küsimuse ikoon 28. Kui valguse voog suureneb, siis fototakisti takistus:
  
a) Suureneb
b) Väheneb
c) Ei muutu
d) Sõltub valgustuse suunast

IDevice küsimuse ikoon 29. Paskali dimensioon
  
a)
b)
c)
d)
e)

IDevice küsimuse ikoon 30. Bar ja Pa vaheline suhe
  
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)