Küsimused 1-15

IDevice küsimuse ikoon 1. Missugune siirdekarakteristik vastab isereguleerimisega objektile?

Objekt

 

  
a)
b)
c)

IDevice küsimuse ikoon 2. Missugune siirdekarakteristik vastab isereguleerimiseta objektile?

Objekt

  
a)
b)
c)

IDevice küsimuse ikoon 3. Mis on automaatikaseadmete siirdekarakteristik?
  
a) Xv muutumine aja vältel Xs hüppelise muutumise korral
b) Xs muutumine aja vältel Xv hüppelise muutumise korral
c) Xs ja Xv samaajaline muutumine aja vältel

IDevice küsimuse ikoon 4. Mis on automaatikaseadmete staatiline karakteristik?
  
a) Xv muutumine aja vältel
b) Xs muutumine aja vältel
Xv muutumine sõltuvalt Xs -ist
Xs muutumine sõltuvalt Xv -st

IDevice küsimuse ikoon 5. Milline reguleerimisprotsessidest on stabiilne?
  
a)
b)
c)

IDevice küsimuse ikoon 6. Rööbiti lülitatud elementide ülekandetegur?
  
a)
b)
c)
d)

IDevice küsimuse ikoon 7. Automaatikaelemendi ülekandetegur?
  
a)
b)
c)
d)

IDevice küsimuse ikoon 8. Jadamisi ühendatud elementide ülekandetegur?
  
a)
b)
c)
d)

IDevice küsimuse ikoon 9. Üldine ülekandetegur?
  
a)
b)
c)
d)

IDevice küsimuse ikoon 10.

Inertsel elemendil jääb Xv maha Xs -st, tekkib faasinihe θ (teeta)

 

  

a) θ suureneb

b) θ väheneb

c) θ ei muutu


IDevice küsimuse ikoon 11. Inertsele elemendile ajakonstandiga T on sisendisse antud hüppesignaal

Mis ajavältel saavutab Xv püsiväärtuse 5% täpsusega?

 

  
a) 1T
a) 2T
a) 3T
a) 4T
a) 5T

IDevice küsimuse ikoon 12. Mis siirdekarakteristik vastab viitelülile?

 

  
a)
b)
c)

IDevice küsimuse ikoon 13. On antud inertse objekti (ahi, elektrimootor) siirdekarakteristik

Mis ajavahemik vastab objekti ajakonstandile T?

 

  
a) 1
b) 2
c) 3

IDevice küsimuse ikoon 14. Üldine ülekandetegur?
  
a)
b)
c)
d)
e)
f)

IDevice küsimuse ikoon 15. Reguleerimisklapi varda ümberpaigutusjõud F on seda suurem mida suurem on:
  
a)
b)
c)
d)
e)