Küsimused 46 - 61

IDevice küsimuse ikoon 46. Pneumoautomaatika aparatuuri toitmiseks kompressorist saadav õhk peab olema:
  
a) Võimalikult kuiv
b) Võimalikult niiske
c) Ei ole tähtis

IDevice küsimuse ikoon 47. Aine niiskuse suurenemisega elektrijuhtivus:
  
a) Suureneb
b) Väheneb
c) Ei muutu

IDevice küsimuse ikoon 48. Gaasi hõreduse suurenemisega tema soojusjuhtivus:
  
a) Suureneb
b) Väheneb
c) Ei muutu

IDevice küsimuse ikoon 49. Voolusuuruse mõõtmisel mõõtetäpsus on suurem kui ampermeetri sisetakistus on:
  
a) Suurem
b) Väikesem

c) Sisetakistuse suurus ei mõjuta täpsust


IDevice küsimuse ikoon 50. Pinge mõõtmisel mõõtetäpsus on suurem kui voltmeetri sisetakistus on:
  
a) Suurem
b) Väiksem
c) Sisetakistuse suurus ei mõjuta täpsust

 


IDevice küsimuse ikoon 51. Pneumoliini pikkuse suurenemisega pneumoimpulsi amplituud:
  
a) Suureneb
b) Väheneb
c) Ei muutu

IDevice küsimuse ikoon 52. Loogika seadmel on 4 sisendit. Mitu võimalikku kombinatsiooni saame väljundil:
  
a) 4
b) 8
c) 12
d) 16
e) 36

IDevice küsimuse ikoon 53. Sõna pikkus bittides:
  
a) 4
b) 8
c) 12
d) 16
e) 24

IDevice küsimuse ikoon 54. Baidi piirikond:
  
a)8
b) 0-255
c) 16
d) 0-65535

IDevice küsimuse ikoon 55. Kontrolleri S7-200 transistorväljund kannatab voolu :
  
a) 0,5A
b) 1,0A
c) 2A
d) 3A
e) 5A

IDevice küsimuse ikoon 56. Kontrolleri töötsükkel on suurem kui:
  

a)         juhtimisprogramm on suurem

b)         mikroprotsessõri kiirus on suurem

c)         mälumaht on suurem


IDevice küsimuse ikoon 57. Kontrolleril transistorväljundiga lõpuseadme (täituri) sisselülitamiseks võib kasutada:
  

a)         alalisvoolu

b)         vahelduvvoolu

c)         mõlemat nii alalis-kui ka vahelduvvoolu


IDevice küsimuse ikoon 58. Mahtuvusandur kahest plaadist mõõdab paberilindi paksuse. Kui paksus suureneb siis anduri mahtuvus:
  

a)     suureneb

b)     väheneb

c)     sõltub lindi liikumise suunast


IDevice küsimuse ikoon 59. Mahtuvusanduriga silla mõõteskeemi toitmiseks on vaja kasutada:
  

a)     alalisvoolu

b)     vahelduvvoolu

c)     kõrgsagedusega vahelduvvoolu


IDevice küsimuse ikoon 60. Induktiiv lähedusandur reageerib objektile mis on valmistatud materjalist:
  

a)     ainult metall

b)     ainult dielektrik

c)     mõlemad materjalid


IDevice küsimuse ikoon 61. Mahtuvuslik lähedusandur reageerib objektile mis on valmistatud materjalist:
  

a)      ainult metall

b)      ainult dielektrik

c)      mõlemad materjalid