Tagauks

Tagauks on operatsioonisüsteemi või mõne rakendusprogrammi valmistaja poolt teadlikult tehtud võimalus arvutisüsteemi ressursside kasutamiseks ilma vastavaid volitusi omamata.

Samuti võib näiteks trooja hobune paigalda arvutisse spetsiaalse tagaukse, mille abil volitusteta kasutaja saab arvutisüsteemi kasutada.

 

Tagauksed olid ajalooliselt programmeerijate poolt endale kirjutatud lisavõimalused, seda ajal, kui turvalisust ei peetud veel oluliseks. Sellisel juhul oli rakenduse valmistajal (tugiteenuse pakkujal) võimalik arvutisüsteemi paigaldada uuendusi ning teha vajalike seadistusi ilma, et teataks näiteks vajaliku kasutaja nime ja parooli. Kaasajal selliseid lahendusi enam ei kasutata, sest sellisel juhul võib tagaust kasutada arvutisüsteemi kasutaja teadmata ning see ei ole lubatud.