LCD seadistamine

LCD on võimalik häälestada töötama 4 biti režiimis ja 8 biti režiimis. Esimesel juhul on andmesiin nelja bitine ja teisel juhul on andmesiin kaheksa bitine.

LCD's on kaks registrit andmeregister (DR) ja juhtregister (IR). Kumba parasjagu kirjutamine toimub määratakse RS bitiga ja seda nii 4 kui 8 bitise sisendsiini korral.

Andmeregistrisse on võimalik infot salvestada või seda sealt lugeda. Mäluaadress kust loetakse on võimalik ise määrata.

Juhtregister (IR) on ettenähtud ainult juhtkäskude meelespidamiseks.

RS

R/W

Operatsioon

0

0

juhtmällu kirjutamise operatsioon

0

1

Loe hõivatuse lippu (DB7) ja aadressi loendus (DB0-ist, DB6-te)

1

0

Andmemällu kirjutamise operatsioon

1

1

Andmemälust lugemise operatsioon

Hõivatuse lipp (BF)

BF="1", näitab, et LCD sisemine operatsioon on teostamisel.

Seetõttu selle aja vältel ei saa käivitada järgmist operatsiooni. BF saab lugeda läbi pordi DB7, kui RS="0" ja R/W="1".

Ennem kui käivitada järgmist operatsiooni tuleb veenduda, et BF biti väärtus ei oleks "1" või tagada, et enne viimast operatsiooni on möödunud piisav ajavahemik.

Aadressi Loendi (AC)

Aadressi loendur salvestab operatiivmälude aadresse, mis on ülekantud IR-ist.

Peale kirjutamist või lugemist operatiivmälust aadressi loendur automaatselt suureneb või kahaneb 1 võrra.

Kui RS=„0" ja R/W=„1" siis AC biti saab lugeda läbi portide DB0 ja DB6.

Ekraani operatiivmälu (DDRAM)

DDRAM salvestab ekraani andmed, maksimaalselt 80X8 bitti (80 sümbolit).

DDRAM aadress on aadressi loendis seitsme bitilise väärtusena.

AC6

AC5

AC4

AC3

AC2

AC1

AC0

DDRAM aadressid

 

Line

1

Display position

1

2

3

4

.....

19

20

DDRAM address

00H

01H

02H

03H

.....

12H

13H

Line

2

Display position

1

2

3

4

.....

19

20

DDRAM address

40H

41H

42H

43H

.....

52H

53H

 

Ekraani puhastamine

RS

R/W

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Kustutatakse kõik andmed ekraanilt kirjutades "20H"(tühiku kood) kõikidesse DDRAM aadressidele, ja muudetakse DDRAM aadress aadressi loenduris (AC) "00H"-ks.

Kursori algusesse viimine tähendab, et kursor viiakse esimese rea vaskakusse nurka.

Sisestamise viisiks valitakse inkrement (I/D=„1").

 

Tagasi algusesse

 

RS

R/W

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-

Tagasi algusesse operatsioon on kursori algasendisse viimiseks.

DDRAM aadressiks aadressi loenduris määratakse "00H".

Kursor viiakse tema algasendisse ning ekraan viiakse algseisundisse.

DDRAM loendurid ei muutu.

Sisestamise viis

 

RS

R/W

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

0

0

0

0

0

0

0

1

I/D

SH

Määratakse kursori liikumise suunda ekraanil.

I/D: Inkrement (juurdekasv) / dekrement (kahanemine) DDRAM-i aadressile.

Kui I/D=„1" sellisel juhul kursor liigub paremale ja DDRAM suurendatakse ühe võrra.

Kui I/D=„0" sellisel juhul liigub kursor vasakule ja DDRAM vähendatakse ühe võrra.

SH: kogu ekraani nihutamine

Kui DDRAM teostab lugemise operatsiooni või SH=„0", ekraani nihutamist ei toimu.

Kui SH=„1" ja DDRAM teostab kirjutamise operatsiooni, siis nihutatakse kogu ekraani.

 

Ekraan sisse/välja

 

RS

R/W

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

0

0

0

0

0

0

1

D

C

B

Kuvari juhtimine/kursor/vilkumine sisse/välja 1 bitine register

D: ekraan sisse/välja

Kui D="1" siis on ekraan sisselülitatud.

Kui D="0", siis on ekraan välja lülitatud, kuid andmed säilivad DDRAM-is.

C: kursor sisse/välja

Kui C="1", siis on kursor sisselülitatud.

Kui C="0", siis kursorit ei ole näha , kuid I/D register salvestab andmed.

B: kursori vilkumine sisse/välja

Kui B="1", siis on vilkumine sisselülitatud.

Kui B="0", siis vilkumine on väljalülitatud.

 

Kursori või ekraani nihutamine

 

RS

R/W

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

0

0

0

0

0

0

S/C

R/L

-

-

Kursori positsiooni muutmine kas vasakule või paremale ilma ekraani andmete kirjutamise või lugemiseta.

Kasutades kahe realist olekut, kursor liigub esimeselt realt teisele peale 40. sümbolit.

Nihutamine toimub kõikidel ridadel üheaegselt.

Kui ekraani andmed on nihutatud korduvalt , siis igal real toimub nihkumine individuaalselt.

Kui toimub ekraani nihutamine, siis aadressi loenduris ei muudeta midagi.

Nihutamise meetod, olenevalt S/C ja R/L bittidest.

S/C

R/L

Operatsioon

0

0

Nihuta kursor vasakule AC’d vähendatakse 1 võrra

0

1

Nihuta kursor paremale AC’d suurendatakse 1 võrra

1

0

Nihuta kogu ekraan vasakule, kursor liigub vastavalt ekraanile

1

1

Nihuta kogu ekraan paremale, kursor liigub vastavalt ekraanile

Tööviisi valik

 

RS

R/W

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

0

0

0

0

1

DL

N

F

-

-

DL: liidese andmepikkuse kontroll bitt

Kui DL="1", kasutatakse 8 bitist siini.

Kui DL="0", kasutatakse 4 bitist siini.

Kuid 4 bitises olekus peab toimuma 4 biti andmeedastus 2 korda.

 

N: Ridade arvu määraja

Kui N="0", siis on sisselülitatud üherealine olek.

Kui N="1", siis on sisselülitatud kaherealine olek.

 

F: Fondi oleku valimine

Kui F="0", siis kuvatakse ekraanile 5x8 täppi.

Kui F="1", siis kuvatakse ekraanile 5x11 täppi.


Määra CGRAM-i aadress

 

RS

R/W

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

0

0

0

1

AC5

AC4

AC3

AC2

AC1

AC0

Määrab CGRAM-i aadressi AC-sse.

Määra DDRAM-i aadress

RS

R/W

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

0

0

1

AC6

AC5

AC4

AC3

AC2

AC1

AC0

Määrab DDRAM-i aadressi AC-sse.

Kui kasutatakse üherealist laotust (N="0"), siis DDRAM-i aadress on vahemikus "00H" kuni "27H".

Kaherealise laotuse kasutamisel on esimese rea aadressid samas vahemikus aga teise rea omad on "40H" kuni "67H".

Loe Hõivatuse lippu (BF) ja aadressi

 

RS

R/W

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

0

1

BF

AC6

AC5

AC4

AC3

AC2

AC1

AC0

See näitab kas LCD teostab hetkel siseoperatsiooni või mitte.

Kui BF on "1" siis siseoperatsioon on hetkel teostatud ja tuleb oodata kuni BF on "0", ning peale seda võib järgneda järgmine operatsioon. Sellest juhisest võib välja lugeda ka aadressi loenduris oleva aadressi.

Kirjutada andmed operatiivmällu

RS

R/W

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

1

0

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Kirjutatakse kahendkoodis 8 bitised andmed DDRAM-i/CGRAM-i.

Kas kirjutatakse DDRAM-i või CGRAM-i, sõltub valitud aadressist.

Operatiivmälu moodulite juhendid saavad määrata ka aadressi loenduri suuna. Peale kirjutamise operatsiooni on aadress automaatselt suurendatud või vähendatud ühe võrra, olenevalt sisestamise viisist.