Trafo keskväljavõttega alaldi

iDevice ikoon Olemus

Trafo keskväljavõttega alaldi tagab voolu tarbijas alaldatava pinge mõlema poolperioodi vältel. Ta koosneb põhimõtteliselt kahest poolperioodalaldist, millised on ühendatud nii, et nad töötavad eri poolperioodidel.

Esimesel poolperioodil on trafo sekundaarmähiste ülemised otsad positiivsed ja alumised negatiivsed. Seetõttu saab VD1 paripinge, ning vool kulgeb läbi dioodi VD1 ja läbi tarbija mähise keskväljavõttele. Mähise alumine pool on sel juhul vooluta, sest toimiva vastupinge tõttu on diood VD2 on suletud.

 

Järgmisel poolperioodil muutub mähiste polaarsus ja sellest tingituna muutub ka dioodide töörežiim. VD1 läheb vastassuuna režiimi ja VD2 parisuuna režiimi, ning vool kulgeb läbi dioodi VD2, läbi tarbija ja jälle trafo sekundaarmähise keskpunkti.

Kuna vool tarbijas kulgeb mõlemal poolperioodil ühes suunas, siis saame tarbijal alalisvoolu mõlema poolperioodi vältel.

Alaldustegur on nagu eelmiselgi lülitusel Ka=0,45,

pulsatsiooni tegur p=0,67,

dioodi parameetrid on IF=0,5It ja UR=U2max,

pulsatsiooni sagedus fp=100Hz.

Toodud lülituse põhiliseks eeliseks on märksa väiksem pulsatsioon.