Alalduslülitused

iDevice ikoon Olemus

Alalduslülitus kujutab endast dioodide komplekti, mille ühenduste skeem sõltub alaldatava pinge faaside arvust ja kasutatavast lülitusest. Kõiki alalduslülitusi iseloomustatakse järgmiste parameetritega:

  1. Alaldustegur Ka=U0/U2, see on alaldatud pinge keskväärtuse U0 ja alaldatava pingeefektiivväärtuse U2 suhe.
  2. Väljundpinge pulsatsiooni tegur p=U1m/U0
  3. Dioodile mõjuv vastupinge UR
  4. Dioodi läbiva pärivoolu keskväärtus IF
Viimased kaks parameetrit on olulised dioodide valikul alaldisse.